Moje konto
Zaloguj jako:

Wystawiający

Przystępujący
Aktualności
Wersja demonstracyjna posiada pewne funkcje zmodyfikowane w stosunku do pełnej wersji produktu.

Jak założyć konto


W systemie Elektronicznej Giełdy Kapitału konta mogą zakładać inwestorzy jako Wystawiający, to jest zasadniczo: Konta Przystępujących mogą zakładać banki i instytucje nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne podmioty, o ile ich działalność jest związana z obrotem wolnymi środkami pieniężnymi. Podmioty nie podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego będą musiały umieścić jednoznaczna deklarację na ten temat w systemie i nie będą uprawnione do udziału w części aukcji organizowanych przez Wystawiających.

W celu założenia konta konieczne będzie przygotowanie następujących informacji: W systemie dane są wprowadzane w 3 krokach.
Krok 1 - wybór rodzaju konta, tj. czy nowy klient będzie miał status Wystawiającego, czy Przystępującego. Dodatkowo Wystawiający wskazują, czy tworzą konto dla osoby fizycznej, czy też dla podmiotu.
Krok 2 - wypełnienie danych osoby / firmy oraz wypełnienie danych osób upoważnionych do reprezentacji.
Krok 3 - wypełnienie danych osoby upoważnionej do obsłyugi Elektronicznej Giełdy Kapitału (Pełnomocnika Użytkownika) - można wybrać jedną z osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu lub wypełnić dane dla nowej osoby (np. Skarbnika, Dyrektora Finansowego itp.).

Po wprowadzeniu danych formularz rejestracyjny jest przesyłany do administratora celem sprawdzenia zgodności i poprawności wypełnienia.

Następnie generowana jest umowa, która po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez operatora Elektronicznej Giełdy Kapitału zostaje wprowadzona do systemu wraz z informacją do klienta, o możliwości pobrania umowy i podpisania.

Klienci Elektronicznej Giełdy Kapitału mają możliwość podpisania umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wprowadzenia wersji elektronicznej do systemu lub drukują wersję papierową, podpisują w sposób tradycyjny i wysyłają na adres operatora.

Operator Elektronicznej Giełdy Kapitału po otrzymaniu umowy podpisanej przez klienta w sposób elektroniczny lub tradycyjny niezwłocznie aktywuje w pełni sprawne konto. Od tego momentu można rozpocząć obrót wolnymi środkami pieniężnymi z wykorzystaniem Elektronicznej Giełdy Kapitału.

Wzory dokumentów znajdują się tutaj:
Regulamin
Wzór umowy z Wystawiającym
Wzór umowy z Przystępującym 
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.
RegulaminOchrona prawna • Infolinia: +48 52 52 22 308 • E-mail: admin@gieldakapitalu.pl • Operator: www.centrumkapitalu.pl